Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

18.04.2017 Grupa produkująca i handlująca wyrobami bez akcyzy

 

 

            Wydział II Prokuratury Okręgowej w Krakowie nadzoruje prowadzone przez Wydział PG KWP w Krakowie śledztwo w sprawie dotyczącej funkcjonowania zorganizowanej grupy mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych.

W ramach tej działalności dochodziło do wytwarzania na terenie województwa mazowieckiego wyrobów tytoniowych znacznej wartości w postaci papierosów bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, a następnie wydawania i sprzedaży tych wyrobów bez oznaczenia ich znakami akcyzy, jak również wprowadzania do obrotu na terytorium kraju wyrobów tytoniowych, sprowadzanych z terenu Ukrainy bez oznaczenia ich znakami akcyzy.

Pochodzące z czynu zabronionego były następnie sprzedawane osobom zamieszkującym w różnych miejscowościach województwa małopolskiego i śląskiego, które dokonywały handlu detalicznego.

W sprawie tej zatrzymanych zostało dotychczas 15 osób, z czego 10 przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa paserstwa akcyzowego z art. 65 § 1 lub 65 § 3 kks w zw. z art. 6 § 2 kks. Wobec tych osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci oddania pod dozór Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Jednemu z podejrzanych- jest to mężczyzna w wieku 29 lat, zamieszkujący na terenie Małopolski, osiągającego stały dochód ze sprzedaży wyrobów tytoniowych bez oznaczenia znakami akcyzy, przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie opisanych wyżej przestępstw oraz przestępstw skarbowych, tj. o przest. z art. 258 § 1 kk oraz zarzut nabywania w okresie od dnia 23 listopada 2016 roku do dnia 11 kwietnia 2017 roku wyrobów akcyzowych w postaci papierosów w łącznej ilości nie mniejszej niż 1.252.000 sztuk, sprowadzanych na terytorium kraju bez uprzedniego oznaczania ich znakami akcyzy oraz produkowanych poza składem podatkowym, wydanych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy, przez co naraził podatek akcyzowy na uszczuplenie dużej wartości w kwocie nie mniejszej niż 1.060.944,80 złotych.

Wobec tego podejrzanego zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Za pozostałe czyny grozi kara grzywny lub do 3 lat pozbawienia wolności lub obie te kary łącznie.

Aktualności