Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Grupa czerpała korzyści z pornografii dziecięcej

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 3 osobom; i tak: Rafał L. i Monika P. zostali oskarżeni o udział, w okresie od lutego 2009 roku do kwietnia 2009 roku, w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej, założonej w celu popełniania przestępstw przeciwko wolności seksualnej, to jest produkcji fotografii oraz filmów zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 lat / podstępnie dostarczonych w celu wykorzystania w pornografii/. Rafał L. z Moniką P. polecali innym ustalonym osobom, przeciwko którym prowadzone są postępowania, organizowanie na terenie Republiki Czeskiej, sesji zdjęciowych, na których utrwalali, za pomocą techniki fotograficznej i filmowej, treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 lat. Materiały te przywozili na teren Rzeczpospolitej Polskiej, skąd za pośrednictwem poczty lub Internetu przesyłali ustalonej osobie zamieszkałej w USA, otrzymując w zamian wynagrodzenie w wysokości od 5.000 do 7.500 USD za każdą sesję. Filmy i zdjęcia były przez tę osobę, umieszczane na dostępnej, za opłatą, stronie internetowej. Nadto Rafał L. w dniu 11 kwietnia 2011 roku opłacił ogłoszenie o naborze dzieci do klubu naturystycznego czyniąc w ten sposób przygotowanie do utrwalania za pomocą fotografii oraz filmów zawierających treści pornograficzne, sesji zdjęciowej z udziałem podstępnie dostarczonych małoletnich / poniżej 15 lat/.

Wymienieni zostali również oskarżeni o handel ludźmi. Dzieci były podstępem zwerbowane i dowożone, przez ustalone osoby, w celu wykorzystania w pornografii. Opiekunom małoletnich udzielano korzyści majątkowej - w nieustalonej wysokości, a  małoletnich wprowadzano w błąd, co do udziału w “konkursie wybór Miss”, a także w grach i zabawach ruchowych, za które rzekomo można było otrzymać upominki w postaci sprzętu RTV. Zmuszano ich też do rozebrania się, a oskarżeni wykorzystując technikę fotografii, utrwalali treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej lat15, aw szczególności wykonywali zdjęcia i filmy.

Trzecia osoba - Andrzej L. został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy.

Postanowieniem z dnia 11 maja 2011 roku wszczęto śledztwo, którego przedmiotem było sprowadzanie i przechowywanie w Krakowie treści pornograficznych z udziałem małoletnich.

Wydział do Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej, ekspozytura w Ostrawie prowadził postępowanie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa handlu ludźmi z art. 168 ust. 1 litera a czeskiej ustawy karnej oraz przestępstwa produkcji i rozporządzania treścią pornograficzną z udziałem nieletnich to jest o przestępstwo z art. 193 ust. 2 i 4 litera a czeskiej ustawy karnej, które miała popełniać zorganizowana grupa przestępcza obywateli z kilku krajów: z Polski, Słowacji oraz z Czech na terenie Ostrawy w okresie przynajmniej od stycznia 2011 roku do dnia 4 lipca 2011 roku.

Jak ustalono, w styczniu i w marcu 2011 roku obywatele Polski Rafał L.i Monika P., wynajęli /telefonicznie/ pomieszczenia w Ostrawie, dokąd obywatele czescy, w zamian za korzyść majątkową, przywozili chłopców i dziewczynki poniżej 15 roku życia. Na miejscu Rafał L. i Monika P. wykonywali zdjęcia fotograficzne oraz nagrywali filmy z rozebranymi małoletnimi poniżej 15 roku życia. Dzieci przyjmowały różne pozycje na polecenie dorosłych osób. Materiał ten następnie Rafał L. i Monika P. przywieźli do Polski.

W dniu 22 stycznia 2011 roku obywatele czescy przywieźli do wynajętych pomieszczeń co najmniej 4 dziewczynki, gdzie pod przykrywką konkursu „Wybory miss” zmusili je do rozebrania się, a następnie oskarżeni wykonywali im zdjęcia i nagrywali filmy pornograficzne. W dniu 20 marca 2011 roku, do pomieszczeń w Ostrawie – różne osoby, przywiozly kilkoro dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Na basenie wszystkie osoby wspólnie z dziećmi rozebrały się do naga, a dodatkowo dzieci, pod nadzorem dorosłych pozowały, a Rafał L. i Monika P. wykonywali zdjęcia i nagrywali filmy.

W dniu 11 kwietnia 2011 roku do sprawy, którą prowadziła Policja Republiki Czeskiej, dołączono sprawę dotyczącą podejrzenia popełnienia przestępstwa nadużycia dziecka do produkcji pornografii z art. 193 ust. 1 czeskiej ustawy karnej, które prowadziła Policja Czeskiej w Ostrawie. Przestępstwo to miał popełnić nieznany wówczas sprawca, a polegało ono na tym, że w nieustalonym okresie z nieznanego miejsca sprawca opublikował na serwerze anonsowym ogłoszenie „Szukamy rodzin z dziećmi w wieku od 6 do 15 lat do nakręcania filmów dla klubu naturystów. Zapłata 1000 KC za osobę i dzień”.

W toku postępowania nadzorowanego przez Prokuraturę Powiatową w Ostrawie przedstawiono zarzuty między innymi handlu ludźmi oraz udostępnienia dzieci do produkcji pornografii.

W opisanym postępowaniu, podejrzany Ivo Ż. podczas przesłuchania wskazał, iż w 2003 roku założył stronę internetową dla naturystów, zamierzając propagować ruch naturystyczny. W 2009 roku skontaktował się z nim e-mailowo Rafał L., następnie spotkali się w Czechach celem omówienia współpracy. Rafał L. złożył mu propozycję fotografowania imprez naturystycznych. Zdjęcia te miały być zamieszczane na stronie internetowej. On sam zajmował się organizowaniem imprez, ich przebiegiem, natomiast fotografowaniem zajmowali się Monika P. i Rafał L. Po pewnym czasie , okazało się, że zdjęcia z tych imprez znajdują się także na innych stronach internetowych. Ivo Ż. wskazał, że w/wym. nie poinformowali go, że zdjęcia z imprez naturystycznych będą do ściągnięcia na innych stronach internetowych. To było powodem zerwania współpracy. Dodatkowo wskazał, że na jego stronie są zdjęcia wyłącznie o charakterze naturystycznym, natomiast te udostępnione na innych stronach internetowych są innego rodzaju i były robione podczas imprez poza jego wiedzą. Rafał L. przez cały czas współpracy informował go, że zdjęcia z imprez będą wyłącznie do użytku prywatnego.

Inne osoby, w swoich wyjaśnieniach podawały jaką rolę odgrywali oskarżeni: Rafał L. I Monika P.

W toku postępowania przygotowawczego zostali także przesłuchani nieletnii. Którzy zeznali,  że za każdą sesję dostawali wynagrodzenie finansowe w wysokości 500 kc, a czasami także również prezent, na przykład prostownicę do włosów, odtwarzacz MP3, ubrania.

Monika P. i Rafał L. przez okres około 2 lat wykonywali zdjęcia i filmy z sesji naturystycznych dla zamieszkałego w USA mężczyzny. W sesjach brali udział modele i modelki w wieku powyżej 18 lat. W pewnym momencie Monika P. i Rafał L. uzyskali informacje o tym, że robione są zdjęcia naturystyczne z sesji z udziałem rodzin z dziećmi na terenie Czech. Organizatorem takich sesji miał być Ivo Ż.  Rafał L. za pośrednictwem Internetu ustalił jego bliższe dane, a następnie nawiązał z nim kontakt celem nawiązania współpracy. Ivo Ż. zgodził się na organizowanie sesji naturystycznych dla Rafała L. i Moniki P. W sesjach takich brali udział dorośli wraz z dziećmi poniżej lat 15. Osoby bez dzieci nie były dopuszczane do udziału. Za zorganizowanie sesji Rafał L. i Monika P. płacili Ivo Ż., który następnie płacił uczestnikom sesji. W trakcie sesji Monika P. robiła zdjęcia, natomiast Rafał L nagrywał filmy, przy czym te zdjęcia i filmy miały charakter pornograficzny, wymienieni skupiali się na częściach intymnych dzieci. Dzieci były fotografowane w trakcie przysiadów, wypięte, kucające. Oprócz Ivo Ż. współpracę z Moniką P. i Rafałem L. polegająca na organizowaniu tego rodzaju sesji nawiązały także inne osoby.

Dzieci były wprowadzane w błąd. co do udziału w „konkursie wybór Miss”, a także w grach i zabawach ruchowych, za które rzekomo można było otrzymać upominki w postaci sprzętu RTV, a także były podstępnie zmuszane do rozebrania się.

We wrześniu 2008 roku ojciec Rafała L. za namową syna zarejestrował działalność gospodarczą. Firma ta miała służyć ukryciu dochodów, jakie osiągał Rafał L. z tytułu wykonywania zdjęć z sesji, dla mężczyzny z USA, w tym z sesji, na których utrwalał treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 lat. Wszelkie czynności związane z prowadzeniem firmy wykonywał Rafał L. Pieniądze, jakie wpływały na konta firmowe należały de facto do Rafała L. Następnie Andrzej L przekazywał te pieniądze, w formie darowizn, synowi.

Przesłuchani w charakterze podejrzanych Rafał L. i Monika P. początkowo nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, zaprzeczając, aby zdjęcia dzieci miały charakter pornograficzny. Rafał L. przyznał, że firma ojca została założona po to, aby na jej konta wpływały pieniądze od mężczyzny z USA. przeznaczone dla niego, za pracę jaką wykonywał na jego zlecenie. Monika P. i Rafał L. przesłuchani po przedstawieniu uzupełnionych zarzutów przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Podejrzani przyznali się do działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz do handlu ludźmi i utrwalania treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 15 lat. Wyjaśnili, że zdjęcia jakie prezentowane były na stronie internetowej prowadzonej w USA, w tym także te, które sami wykonywali, miały charakter pornograficzny. Podali, że ogólnodostępna treść tej strony zawiera zdjęcia naturystów - dorosłych z normalnych spotkań naturystycznych, natomiast strona dostępna za opłatą, albo po określonym sposobie logowania, zawierała zdjęcia głównie dzieci o charakterze pornograficznym. Mieli świadomość, że przyprowadzane na sesje osoby nie są naturystami, a głównym powodem przyprowadzania dzieci był aspekt finansowy. Przyjście osoby dorosłej bez dziecka było wykluczone. Stwierdzili, że zdjęcia i filmy, które wykonywali, miały charakter pornograficzny.

Andrzej L. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, jednakże w swoich wyjaśnieniach potwierdził ustalenia poczynione w toku śledztwa. Podał, że na dokumentach finansowych w bankach znajduje się jego podpis, ale on o niczym nie wiedział, a wszystkim zajmował się jego syn, Rafał L. Nie wiedział jakie zarobki deklarował w PIT i nie potrafił wyjaśnić, dlaczego mając dochody roczne w wysokości około 20 000-25.000 złotych, miał pieniądze na dokonywanie darowizn w łącznej wysokości 6.000.000 zł /na rzecz syna/. Przyznał, że podpisywał synowi deklaracje podatkowe in blanco.

O pornograficznym charakterze wykonywanych zdjęć świadczy opinia biegłego z zakresu seksuologii sporządzona na potrzeby postępowania Prokuratury Powiatowej w Ostrawie jak i wyjaśnienia podejrzanych.

"Treści pornograficzne" w rozumieniu art. 202 kk to zawarte w utrwalonej formie (np. film, zdjęcia, czasopisma, książki, obrazy) lub nie (np. pokazy na żywo), prezentacje czynności seksualnych człowieka (zwłaszcza ukazywanie organów płciowych człowieka w ich funkcjach seksualnych), i to zarówno w wymiarze niesprzecznym z ich biologicznym ukierunkowaniem, jak i czynności seksualnych człowieka sprzecznych z przyjętymi w społeczeństwie wzorcami zachowań seksualnych.

Wraz z aktem oskarżenia do sądu został skierowany wniosek o dobrowolne poddanie się karze Andrzeja L. (kara 1 roku i 6 m-cy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata, dozór kuratora, grzywna 10000 zł oraz przepadek korzyści w wysokości 5 tys. zł).

Rafałowi L. I Monice P. grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

 

 

 

 

 

 

Aktualności