Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

29.01.2018 Czynności Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód dot. zdarzenia z 23 stycznia 2018 roku.

23 stycznia 2018 roku funkcjonariusze Policji na ulicy Lubomirskiego w Krakowie w godzinach nocnych ok. 23 podjęli interwencję wobec kierowcy samochodu osobowego poruszającego się bez włączonych świateł. Policjanci poruszali się oznakowanym radiowozem z włączonymi sygnałami świetlnymi, a kierujący zatrzymał samochód przed wjazdem na rondo Mogilskie. Wówczas kierujący radiowozem zatrzymał radiowóz przed samochodem, podszedł do samochodu, a kierujący cofnął pojazd, po czym ruszył w kierunku policjanta, a następnie ponownie cofnął i ponownie ruszył szybko w jego kierunku oraz w kierunku radiowozu i stojącej obok funkcjonariuszki Policji, w tym czasie wobec zachowania kierującego policjant użył broni służbowej. Kierujący oddalił się ulicą Powstania Warszawskiego, a funkcjonariusze podjęli pościg. Kierujący poruszał się z dużą prędkością, przejechał skrzyżowanie o ruchu okrężnym mimo sygnalizacji czerwonego światła dla pojazdów. W okolicy Hali Targowej przejechał przez torowisko i wjechał na jezdnię dla pojazdów poruszających się z przeciwnego kierunku jazdy, po czym wjechał na teren placu targowego, a następnie ulicy Metalowców gdzie został zatrzymany przez funkcjonariuszy Policji. Jak ustalono kierującym był mężczyzna lat 19, nie posiadający uprawnień do kierowania pojazdami, nie zdał, bowiem egzaminu na prawo jazdy. Znajdował się on pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Przedstawiono mu zarzuty popełnienia czynów z art. 178a§1 kk i art. 178b w zw. z art. 11§2 kk oraz o przest. z art. 223§1 kki art. 224§2 kk w zw. z art. 11§2 kk. Podejrzany częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów, stwierdził jednak, że nie znajdował się pod wpływem narkotyków jak i zaprzeczył by chciał najechać na funkcjonariusza Policji.

Wobec charakteru i okoliczności zdarzenia, Prokuratura skierowała wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Jako przesłanki wskazano obawę matactwa jak również fakt grożącej mu surowej kary za zarzucane mu czyny. Czyn z art 223§1 kk zagrożony jest karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi 10 lat, a okoliczności zdarzenia tj. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, brak uprawnień do kierowania pojazdami, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz ucieczka i w jej trakcie spowodowanie znacznego zagrożenia w ruchu drogowym przekonuje, że groźba wymierzenia podejrzanemu surowej kary jest realna.

         Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział II Karny nie uwzględnił wniosku prokuratora. Zdaniem Sądu nie zachodzi przesłanka matactwa oraz grożącej podejrzanemu surowej kary, albowiem nie przekonuje o tym charakter zarzucanych mu czynów, dotychczasowa niekaralność, postawa podejrzanego, który złożył wyjaśnienia i przedstawił okoliczności zdarzenia ze swojej perspektywy, jego młody wiek oraz fakt kontynuowania nauki.

Prokuratura nie zgadzając się z w/w decyzją skieruje w sprawie zażalenie na postanowienie Sądu.

 

Aktualności