Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

27.04.2018 Czynna napaść na funkcjonariuszy Policji podczas wykonywania obowiązkow służbowych

W Prokuraturze Rejonowej Kraków – Nowa Huta prowadzone jest śledztwo w sprawie dopuszczenia się w dniu 25 kwietnia 2018 roku w Krakowie czynnej napaści na trzech funkcjonariuszy Policji, poprzez działanie wspólnie i w porozumieniu oraz używanie przemocy polegającej na biciu, kopaniu, uderzaniu pięściami, a także znieważaniu słowami powszechnie uznanymi za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez tych funkcjonariuszy obowiązków służbowych polegających na podejmowaniu wobec innej osoby interwencji, czym działano w celu zmuszenia interweniujących funkcjonariuszy Policji do zaniechania prawnej czynności służbowej polegającej na zatrzymaniu osoby, wobec której podejmowano interwencję, tj. o przest. z art. 223 § 1 kk i inne.

         Śledztwo to zostało wszczęte w związku ze zdarzeniem, do jakiego doszło w godzinach późnonocnych z 24 na 25 kwietnia 2018 roku, podczas którego patrol Policji podjął interwencję w związku ze zgłoszeniem dotyczącym osób spożywających alkohol i głośno się zachowujących na terenie os. Złotej Jesieni, w pobliżu siedziby Komisariatu Policji VII w Krakowie. 

         Z dalszych ustaleń wynika, iż w trakcie legitymowania grupy 5 osób funkcjonariusze ustalili, iż jedna z tych osób jest poszukiwana celem osadzenia w areszcie śledczym do odbycia kary aresztu. Gdy funkcjonariusze doprowadzali zatrzymanego do radiowozu, w czynności tej usiłowali im przeszkodzić pozostali uczestnicy, zachowując się agresywnie wobec funkcjonariuszy, którzy mimo to doprowadzili zatrzymanego i osadzili w radiowozie. Wówczas z pobliskiego bloku wybiegła grupa około 15 osób, która zaatakowała funkcjonariuszy, którzy byli kopani, szarpani za umundurowanie, a nadto przy próbie zatrzymania jednego z najbardziej agresywnych napastników, jeden z funkcjonariuszy został uderzony butelką w głowę oraz wytrącono mu z ręki i zabrano pałkę służbową. Kolejny z funkcjonariuszy został uderzony, doznając poważnych obrażeń twarzoczaszki oraz oka. Także trzeci z funkcjonariuszy doznał lżejszych obrażeń ciała. W trybie alarmowym wezwano szereg dalszych radiowozów wraz z załogami celem udzielenia pomocy zaatakowanym funkcjonariuszom.

         Ostatecznie udało zatrzymać się 6 osób, jednak po weryfikacji zgromadzonego materiału dowodowego postanowiono zarzuty trzem osobom, a to Bogusławie K., Dawidowi K. oraz Michałowi K., zarzucając im, że: 

w dniu 25 kwietnia 2018 roku w Krakowie, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, używając przemocy polegającej na uderzaniu w twarz, szarpaniu i uderzaniu rękami po głowie dopuścili się czynnej napaści na trzech funkcjonariuszy Policji, podczas i w związku z pełnieniem przez w/w funkcjonariuszy obowiązków służbowych polegających na podejmowanej interwencji, w celu zmuszenia interweniujących funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnej czynności służbowej polegającej na zatrzymaniu poszukiwanego, w wyniku czego jeden z pokrzywdzony funkcjonariuszy doznał obrażeń ciała w postaci złamania kości nosa i złamania dna oczodołu prawego, stłuczenia gałki ocznej, które to obrażenia naruszyły prawidłowe funkcjonowanie czynności narządów ciała pokrzywdzonego na czas trwający powyżej 7 dni, drugi z pokrzywdzonych doznał obrażeń ciała w postaci stłuczenia głowy z raną tłuczoną okolicy skroniowej lewej, które to obrażenia naruszyły prawidłowe funkcjonowanie czynności narządów ciała pokrzywdzonego na czas trwający poniżej 7 dni, zaś trzeci z pokrzywdzonych doznał obrażeń ciała w postaci zaczerwienienia okolicy lewej kości policzkowej, znieważając ich przy tym słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, przy czym czynu tego dopuścili się działając publicznie, bez powodu, okazując przy tym rażące lekceważenie porządku prawnego, co stanowi występek o charakterze chuligańskim, tj. o przestępstwo z art. 223 § 1 k.k. i art. 224 § 2 k.k. i art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.

         Zebrany materiał dowodowy pozwolił na skierowanie do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w dniu 26 kwietnia 2018 roku wniosków o zastosowanie wobec wszystkich trzech osób podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Postanowieniami z dnia 26 kwietnia 2018 roku Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec Michała K. i Dawida K., natomiast w stosunku do Bogusławy K. zastosował dozór Policji, zobowiązując ją do stawiennictwa dwa razy w tygodniu we właściwej jednostce Policji.

         Za te czyny grozi im kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Aktualności