Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

26.10.2018 Ujęcie sprawców zabójstwa z ul. Wita Stwosza.

W dniu 13 sierpnia 2018 roku w pustostanach zlokalizowanych przy Muzeum Armii Krajowej w Krakowie przy ul. Wita Stwosza ujawniono zwłoki 50-letniego mężczyzny. Jak ustalono mężczyzna był osobą bezdomną. Na ciele ofiary ujawniono wiele obrażeń. Na miejscu zdarzenia, pod nadzorem prokuratora, czynności prowadziła grupa dochodzeniowo śledcza KMP. Zabezpieczono szereg śladów, które następnie przekazano do ekspertyzy biegłym z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie. Sprawę zarejestrowano w Prokuraturze Rejonowej Kraków – Śródmieście – Zachód pod kątem zaistnienia czynu z art. 148 § 1 Kodeksu karnego. W dniu 14 sierpnia 2018 r. wszczęto w tej sprawie śledztwo. Z uwagi na charakter sprawy w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie powołana została grupa operacyjno – procesowa. Intensywna praca Policji i Prokuratury, w oparciu o zgromadzone dowody, w tym przesłuchania świadków, oględziny zabezpieczonych nagrań z monitoringu, oględziny miejsca zdarzenia oraz ekspertyzy biegłych pozwoliła na wytypowanie, a następnie ujęcie w dniach 9, 10 oraz 23 października bieżącego roku osób podejrzanych o popełnienie tego czynu. Wśród zatrzymanych jest czterech mężczyzn w wieku od 19 do 53 lat, trzech narodowości polskiej, jeden ukraińskiej. Jak ustalono do zdarzenia doszło w dniu 11 sierpnia 2018 r.

Wszystkim przedstawiono zarzut z art. 148 § 1 Kodeksu karnego, tj. działania wspólnie i w porozumieniu w zamiarze pozbawienia życia pokrzywdzonego i spowodowania licznych obrażeń ciała skutkujących jego śmiercią. W toku prowadzonych czynności tylko jeden z podejrzanych przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział II Karny zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Jak dotychczas ustalono, mężczyzna został przez sprawców brutalnie pobity oraz zadano mu szereg ran. Obecnie trwają intensywne czynności procesowe mające na celu wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy i motywu działania.

Za czyn zarzucany podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.

Aktualności