Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

26.06.2019 Informacje w sprawie chuligańskiego wybryku pseudokibiców

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji przekazywanych w sprawie zdarzenia z dnia 9 czerwca 2019 roku, podczas którego grupa osób zatrzymała na przystanku autobus linii 141, po czym wtargnęła do jego wnętrza i zadawała ciosy maczetą jednemu z podróżujących mężczyzn a nadto użyto gazu łzawiącego. W wyniku podjętych czynności w pierwszych dniach po zdarzeniu zatrzymano najpierw jednego ze sprawców, a następnie 6 dalszych i przedstawiono zarzuty między innymi z art.159 kk z art.158§1 kk w zw. z art.57a kk .Następnie Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Nowej Hucie wystąpiła do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty II Wydział Karny w Krakowie z wnioskami o zastosowanie wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania, które to wnioski Sąd uwzględnił.

  W toku prowadzonych czynności ustalono, iż w zdarzeniu brał czynny udział jeszcze ósmy mężczyzna, którego tożsamość ustalono (mieszkaniec Krakowa w wieku lat 24) jednak nie zdołano go zatrzymać podczas wcześniejszych czynności. W dniu 25 czerwca 2019 roku w godzinach porannych także i ten mężczyzna został zatrzymany i zostały mu przedstawione zarzuty z art.158§1 kk w zw. art. 57a §1 kk. Po wykonanych czynnościach z udziałem tego podejrzanego Prokuratura Rejonowa w Krakowie-Nowej Hucie skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty II Wydział Karny w Krakowie z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który to wniosek Sąd uwzględnił i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Aktualności