Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

24.05.2018 Informacja w sprawie przedłużenia tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych o zabójstwo państwa Jaroszewiczów w 1992 roku w Warszawie.

W uzupełnieniu informacji dotyczących biegu postępowania prowadzonego przez Wydział I Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a dotyczących zabójstwa państwa Jaroszewiczów w 1992 roku w Warszawie, podaję, że na wniosek prokuratora, Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział III Karny, postanowił przedłużyć wobec Bogusława K., Marcina B., i Roberta S., środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego aresztowania na kolejny czas oznaczony powyżej 3 miesięcy do 26 września 2018 roku.

Sąd w pełni uznał argumentację prokuratora, odnośnie przesłanek, które legły u podstaw stosowania wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania. Nadal aktualna pozostaje obawa ukrycia się oraz obawa matactwa, czyli bezprawnego utrudniania postępowania przez podejrzanych a nadto zagrożenie surową karą.

Aktualności