Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

2019-06-14 Czynności procesowe wobec trzech osób zatrzymanych przez CBA

                               

            W dniu 12 czerwca 2019 roku w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie przeprowadzono czynności ogłoszenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchania w stosunku do trzech podejrzanych, po ich uprzednim zatrzymaniu i doprowadzeniu przez funkcjonariuszy Delegatury w Krakowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

           Piotrowi K. (lat 45), Andrzejowi S. (lat 53), Piotrowi Z. (lat 49)   zarzucono popełnienie od jednego do trzech czynów polegających na usiłowaniu doprowadzenia i doprowadzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w postaci środków pochodzących z programu „Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013” na realizację szeregu projektów z zakresu prac badawczo – rozwojowych za pomocą wprowadzenia w błąd przedstawicieli pokrzywdzonego co do wysokości kosztów poniesionych przez beneficjentów przy realizacji poszczególnych etapów projektów, tożsamości podmiotów faktycznie wykonujących określone świadczenia, zakresu nabytych towarów i usług, ich przydatności do realizacji projektu, oraz poprzez posłużenie się w tym zakresie poświadczającymi nieprawdę albo nierzetelnymi dokumentami albo nierzetelnymi, pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, to jest przestępstw z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 w zw. z art. 12 § 1 kk.

         Zarzucone podejrzanym przestępstwa zagrożone są karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

         W wyniku działań podejrzanych doszło do wyrządzenia szkody w mieniu pokrzywdzonego wynoszącej łącznie ponad 3,3 miliona złotych.

        Żaden z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Dwóch podejrzanych złożyło wyjaśnienia, zaś jeden z nich odmówił ich składania.

       Wobec każdego z podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru Policji, poręczenia majątkowego i nakazu powstrzymywania się od działalności polegającej na uzyskiwaniu wsparcia finansowego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub innych instytucji dysponujących środkami publicznymi (krajowymi lub zagranicznymi, w szczególności pochodzącymi z funduszy europejskich), orazzakazu ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania.

 

Aktualności