Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

17.10.2017 Wyrok Sądu Odwoławczego

            W dniu 16 października 2017 roku przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział IV Karny Odwoławczy ogłoszono wyrok w sprawie,  przeciwko oskarżonym Bronisławowi B., Maciejowi O. i Damianowi L., wobec których Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała w dniu w dniu 16 grudnia 2011 roku akt oskarżenia, zarzucając im popełnienie czynu, polegającego na tym, że w okresie od 12 maja 2006 roku do 17 maja 2006 roku, Bronisław B., jako wspólnik „Zakładu Utylizacji Odpadów” Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, Maciej O. jako przedstawiciel w Spółce wspólnika Gminy Myślenice z tytułu sprawowanej funkcji Burmistrza i Damian L. jako pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki, działając wspólnie i w porozumieniu, usunęli z dokumentacji tej Spółki uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej Spółki o upoważnieniu Zarządu Spółki do podjęcia czynności prawnych celem dokonania zakupu nieruchomości w terminie do dnia 31 grudnia 2006 roku za cenę nie wyższą niż 20 zł za metr kwadratowy wraz z załącznikiem zawierającym wykaz działek do zakupu, którymi to dokumentami nie mieli prawa wyłącznie rozporządzać, to jest o czyn z art. 276 kk. 

Sąd Odwoławczy w wydanym wyroku uwzględnił częściowo apelację prokuratora, uchylił w całości, czwarty z kolei - uniewinniający oskarżonych - wyrok Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Myślenicach. Jednocześnie Sąd przyjął, iż oskarżeni dopuścili się zarzucanego im wyżej czynu, ale uznał jego stopień społecznej szkodliwości za znikomy i z tego powodu postepowanie karne wobec oskarżonych umorzył.

Informację przekazuję z uwagi na wcześniejsze zainteresowanie mediów tą sprawą.

 

Aktualności