Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

16.10.2019 Wypadek drogowy w Dobczycach z 12 października 2019 roku.

W dniu 14 października 2019 roku w Prokuraturze Rejonowej w Myślenicach został przesłuchany w charakterze podejrzanego 28 letni mężczyzna (A.B.), który kierując samochodem marki Citroen w Dobczycach na ul. Górskiej, spowodował w dniu 12 października 2019 roku wypadek drogowy.

Jak ustalono tego dnia kierujący pojazdem marki Citroen umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, bowiem kierował pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem w wyniku, czego pasażerka motocykla doznała urazów w postaci szeregu złamań kręgosłupa, kości udowej i innych obrażeń, które skutkowały choroba realnie zagrażającą jej życiu, ciężką chorobą długotrwałą a kierujący motocyklem doznał złamań i innych obrażeń, które naruszyły czynności narządów ciała powyżej 7 dni trwające.

Przedstawiono mu zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego, przy czym pokrzywdzona doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu a sprawca był w stanie nietrzeźwości, tj. o przestępstwo z art. 177§2 kk i art. 177§1 kk w zw. z art. 11§1kk w zw. z art. 178kk i inne.

Podejrzany przyznał się do przedstawionych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia zgodne z ustalony stanem faktycznym.

Z uwagi na to, że podejrzany nie ma w Polsce stałego miejsca pobytu istnieje uzasadniona obawa ukrycia się i ucieczki podejrzanego a także czyn, którego się dopuścił jest zagrożony karą, której górna granica wynosi, co najmniej 8 lat pozbawienia wolności, prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Myślenicach o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sąd, 15 października 2019 roku, uznając argumentację prokuratora zastosował wobec A.B. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy

 

Aktualności