Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

15.10.2018 Postepowanie w sprawie zgonu na os. Szkolnym

14 października 2018 roku, prokurator z Prokuratury Rejonowej Kraków - Nowa Huta został poinformowany przez Policję o ujawnieniu zwłok 16 letniego obywatela Ukrainy, zamieszkującego w internacie na os. Szkolnym w Krakowie. W trakcie oględzin przeprowadzonych przez prokuratora, nie ujawniono na ciele denata widocznych zewnętrznych obrażeń mogących wskazywać na przyczynę zgonu. Prokurator zlecił przewiezienie zwłok do KiZMS CMUJ w Krakowie celem przeprowadzenia sekcji zwłok oraz badań  toksykologicznych. Dotychczas prowadzone czynności mogą wskazywać na to, że odurzał się on substancjami ogólnie dostępnymi w gospodarstwach domowych.
W tej sprawie zarejestrowano w Prokuraturze Rejonowej Kraków - Nowa Huta postępowanie przygotowawcze, które będzie prowadzone w kierunku czynu z art. 155 kk. (nieumyślne spowodowanie śmierci). W sprawie tej trwają czynności procesowe m.in. w postaci przesłuchań świadków.

Aktualności