Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

15.06.2018 Pożar na terenie składowiska odpadów w Skawinie

Prokuratura Rejonowa w Wieliczce, została poinformowana przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Skawinie o pożarze składowiska odpadów znajdującego się w Skawinie przy ul. Energetyków. W trakcie pożaru zapaleniu uległy śmieci, głównie odpady plastikowe, składowane na terenie firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów na komponenty wykorzystywane w produkcji cementu. Prawdopodobną przyczyna pożaru było podpalenie. Po zakończeniu akcji gaśniczej, w dniu dzisiejszym, na miejsce zdarzenia udał się prokurator dyżurny z Prokuratury Rejonowej w Wieliczce wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa celem zabezpieczenia śladów i dowodów oraz ustalenia przyczyn powstania pożaru a nadto czy stanowił on zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

O pożarze zawiadomiono Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

Sprawa pożaru została dołączona do prowadzonego już postępowania dotyczącego narażenia mieszkańców bloku socjalnego oraz pracowników i kontrahentów spółki mającej siedzibę przy ul. Energetyków w Skawinie, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez składowanie odpadów na terenie tej nieruchomości.

Po zakończeniu oględzin miejsca pożaru i wykonaniu niezbędnych czynności sprawa ta, zostanie przekazana do dalszego prowadzenia przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie.

 

Aktualności