Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

13.12.2018 Śledztwo w sprawie skłądowania pojemników z nieustaloną zawartością w jednej z hal w Trzyciążu

13 grudnia 2018 roku w Prokuraturze Rejonowej w Olkuszu zarejestrowano postępowanie dotyczące ujawnienia w dniu 12 grudnia 2018 roku w miejscowości Trzyciąż, powiat olkuski, przez Komendę Miejską Policji w Olkuszu kilkudziesięciu pojemników typu Mauser oraz beczek z zawartością substancji niewiadomego pochodzenia.

Pojemniki znajdowały się na terenie hali należącej do właścicieli jednej z posesji w Trzyciążu. Jak wstępnie ustalono właściciel posesji 1 sierpnia 2018 roku podpisał umowę dzierżawy na wynajem hali. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Najemca miał korzystać z wynajmowanych pomieszczeń do celów magazynowych. Pod koniec września br., właściciel hali zauważył w niej mausery przystosowane do magazynowania cieczy. W związku z tym skontaktował się on z wynajmującym, podnosząc, że nie są to przedmioty zgodne z umową. Wynajmujący zobowiązał się do ich usunięcia. Nie nastąpiło to jednak, a w październiku kontakt z wynajmującym „urwał się”. Z tego powodu umowa najmu został wypowiedziana.

W dniu 12 grudnia 2018 roku, w toku czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy KPP w Olkuszu ustalono, że w hali magazynowej znajduje się co najmniej 80 beczek i mauserów. W związku z tym, że zauważono wokół jednego z pojemników wyciek – powiadomiono Komendę Powiatową PSP w Olkuszu i pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Po przyjeździe na miejsce zastępu Straży Pożarnej jej funkcjonariusze dokonali zabezpieczenia miejsca ujawnienia mauserów z nieznaną zawartością. Na miejsce została skierowana specjalistyczna jednostka zajmująca się m.in. zagrożeniami chemicznymi z Krakowa, która dokonała na miejscu sprawdzenia wnętrza budynku pod kątem zagrożenia chemicznego, radiacyjnego, wybuchowego.

PSP nie była w stanie stwierdzić czy jest lub nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia w pomieszczeniu na skutek inhalacji wziewnej lub spożycia, co możliwe będzie dopiero po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych.

Z uwagi na uzyskane informacje od PSP, zespół oględzinowy z WK KPP w Olkuszu przeprowadził oględziny zewnętrzne hali sporządzając w tym zakresie dokumentacje fotograficzną.

W dniu dzisiejszym prokurator wszczął śledztwo w sprawie składowania w okresie od 1 sierpnia do 13 grudnia 2018 roku w Trzyciążu wbrew przepisom odpadów i substancji w takich warunkach i w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości powietrza, wody lub powierzchni ziemi, tj. o przestępstwo z art. 183§1 kk.

Wykonywane są dalsze czynności w postaci oględzin z udziałem pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie oraz prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Olkuszu.

Aktualności