Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

13.08.2019 Informacja w sprawie prowadzonej przez Wydział I Prokuratury Okręgowej

Nawiązując do wcześniejszej informacji z 7 sierpnia br., w sprawie zatrzymania 26 osób w postępowaniu przygotowawczym Wydziału I Prokuratury Okręgowej w Krakowie, informuję, że w dniu 13 sierpnia 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Krakowie złożyła do Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział IV Karny Odwoławczy zażalenia na postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział II Karny w Krakowie z dnia 7 sierpnia 2019 roku, wydanymi po rozpoznaniu wniosków o zastosowanie wobec dwóch podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, którymi Sąd odmówił zastosowania wobec obu mężczyzn środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym. 

Aktualności