Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja o przedstawionych zarzutach.

W prowadzonym przez Wydział Śledczy PO w Krakowie postępowaniu, funkcjonariusze CBŚ i KWP w Krakowie zatrzymali 2 mężczyzn. Prokurator przedstawił im zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i marihuany oraz posiadanie znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.  W okresie od września 2014 roku wprowadzili do obrotu, na terenie Krakowa, 4,6 kg amfetaminy i 2,3 kg marihuany o wartości hurtowej 87 tys. zł. W mieszkaniu jednego z zatrzymanych zabezpieczono dodatkowo prawie kilogram amfetaminy, 0,5 kg marihuany o wartości 20 tys. zł. oraz pieniądze o wartości ponad 50 tys. zł / pochodziły one z handlu narkotykami/. Podejrzani są związani blisko ze środowiskiem pseudokibiców jednej z krakowskich drużyn, byli już karani sądownie za handel narkotykami, a jeden z podejrzanych zarzucanego mu czynu dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa / w recydywie /. Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa i skorzystali z przysługującego im prawa do odmowy składania wyjaśnień. Na wniosek prokuratury, w dniu 28. 11. 14 roku, zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu, który działał w warunkach recydywy grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 15, jego koledze grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.

Aktualności