Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

11.10.2019 Informacja w sprawie czynności dot. zdarzenia z 30 lipca 2019 roku.

Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście Wschód prowadzi postępowanie w sprawie pobicia trzech mężczyzn w dniu 30 lipca 2019r. Zdarzenie miało miejsce przy Hali Targowej przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie w godzinach przedpołudniowych.    Pokrzywdzeni zostali zaatakowani przez grupę młodych mężczyzn, którzy zadawali im ciosy pięściami oraz kopali w różne okolice ciała, doprowadzając do upadku na podłoże.  Ze wstępnych ustaleń wynikało, iż sprawcami pobicia było 13 młodych mężczyzn powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich. Zdarzenie zostało utrwalone za pośrednictwem monitoringu miejskiego. W oparciu o analizę zapisów monitoringu funkcjonariusze policji zajmujący się przestępczością w środowisku kibicowskim wytypowali sprawców i ustalili dane personalne napastników. 

           Na zarządzenie wydane przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Wschód w dniu 2 października 2019 r. dokonano zatrzymań i przeszukań miejsc zamieszkania osób podejrzewanych.  Zatrzymano 8 z 13 poszukiwanych mężczyzn podejrzanych o udział w zdarzeniu. W wyniku przeszukań miejsc ich zamieszkana ujawniono nadto środki odurzające oraz substancje psychotropowe w znacznych ilościach ( w tym. ok. 600 gramów mefedronu, 100 gramów kokainy oraz 160 gramów marihuany)

            Zatrzymanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 158 §1 kk w zw. z art. 57a§1 kk - tj. pobicia w warunkach czynu o charakterze chuligańskim.                                     Nadto dwóm osobom przedstawiono zarzuty o czyn z art. 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych w znacznych ilościach).

            Podejrzani, którym przedstawiono zarzuty o przestępstwo z art. 158 §1 kk w toku przesłuchań przez funkcjonariuszy policji w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie początkowo nie przyznawali się do zarzucanego im czynu i odmawiali składania jakichkolwiek wyjaśnień. 

            Następnie przesłuchani przez prokuratora podejrzani zmienili swoje stanowiska w sprawie i przyznali się do wszystkich zarzucanych im czynów, oraz złożyli wyjaśnienia, w których potwierdzili udział w zdarzeniu.

           Do zarzutów przyznali się także obaj podejrzani, którym prokurator oprócz czynu z art. 158§1 kk przedstawił zarzuty o czyn z art. 62 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

             Mając na uwadze postawę podejrzanych, którzy przyznali się do zarzutów i złożyli wyjaśnienia, wobec siedmiu z nich prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych w kwotach od 4000 do 10 000 zł oraz zakazów kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 50 m.

            W stosunku do podejrzanego, któremu zarzucono posiadanie znacznej ilości kokainy i mefedronu prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie Postanowieniem z dnia 4 października 2019 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia zastosował wobec podejrzanego tzw. areszt warunkowy, zastrzegając, iż tymczasowe aresztowanie ulegnie zmianie na poręczenie majątkowe w przypadku wpłaty w terminie 7 dni kwoty 40 000 zł tytułem poręczenia majątkowego.        

W tym tygodniu przedstawiono zarzuty kolejnym czterem współsprawcom inkryminowanego zdarzenia. 

            Podejrzani ci zgłosili się dobrowolnie do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, po czym zostali doprowadzeni do tut. Prokuratury celem wykonania czynności procesowych z ich udziałem 

         Prokurator przedstawił im zarzuty popełnienia przest. z art. 158§1 kk w zw. z art. 57a §1 kk.  

      Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu. W swych wyjaśnieniach potwierdzili udział w zdarzeniu.

        Wobec wszystkich czterech podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych w kwocie po 4000 zł oraz zakazów kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonych na odległość mniejszą niż 50 m.

         Podejrzany, wobec którego Sąd zastosował tzw. areszt warunkowy wpłacił, będącą podstawą zmiany na środek wolnościowy w postaci poręczenia majątkowego kwotę 40 000 zł.

       Aktualnie trwają poszukiwania ostatniego ze współsprawców biorących udział w pobiciu.

Aktualności