Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Ostatnie aktualizacje i modyfikacje:

09.10.2020 Postępowanie Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Zachód

          Prokuratura Rejonowa w Krakowie Śródmieściu Zachód nadzoruje postępowanie przeciwko Mateuszowi C., (lat 25), podejrzanemu o popełnienie czynów z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. oraz o przest. z art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k.

         Jak ustalono, podejrzany znajdując się w dniu 6 października 2020 r. na ulicy Grodzkiej w Krakowie zaatakował dwóch mężczyzn, kierując początkowo do nich groźby karalne. Kiedy jeden z pokrzywdzonych powiedział, że zadzwoni na Policję, Mateusz C. najpierw rzucił w jego kierunku krzesłem, a następnie zaczął bić drugiego z nich pięściami po całym ciele. W pewnym momencie wyciągnął z torby maczetę i nie wyjmując jej z pochwy zadawał nią uderzenia w plecy i barki jednego z pokrzywdzonych.

         Mateuszowi C., po jego zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Policji, przedstawiono zarzuty popełnienia dwóch czynów z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. (groził publicznie z błahego powodu) oraz  z art. 217 § 1 k.k. w zw. z art. 57a § 1 k.k. (naruszenia nietykalności cielesnej, przy czym czyn miała charakter chuligański). Wymieniony przyznał się do popełnienia tych czynów, lecz w swoich wyjaśnieniach umniejszał swoją rolę w zdarzeniu i jego przebieg przedstawiał odmiennie, niż wynika to ze zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

         Prokuratura Rejonowa w Krakowie Śródmieściu Zachód skierowała w dniu 8 października 2020 r., do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia II Wydział Karny, wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

         Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o zastosowaniu takiego środka.

         W sprawie planowane są kolejne przesłuchania świadków oraz uzyskanie opinii biegłych dotyczącej obrażeń.

         Mateuszowi C., grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.

 

                                                                 

Aktualności