Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

07.08.2019 Informacja w sprawie osób zatrzymanych 5 sierpnia 2019 roku na parkingu centum handlowego w Krakowie

W dniu 6 sierpnia 2019 roku w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie wszczęto śledztwo w sprawie brania udziału w bliżej nieustalonym czasie, nie później niż w dniu 5 sierpnia 2019 roku w Krakowie i innych miejscowościach na terenie Polski, w zorganizowanej grupie, mającej na celu popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych, a w szczególności usiłowania w dniu 5 sierpnia 2019 roku w Krakowie, w ramach zorganizowanej grupy o charakterze zbrojnym, mającej na celu popełnianie przestępstw, wzięcia udziału w pobiciu innych, dotychczas nieustalonych dotąd osób, posługując się przy tym niebezpiecznymi przedmiotami w postaci broni palnej, noży, pałek teleskopowych i innych podobnych przedmiotów, narażając w ten sposób wymienione nieustalone osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, stosując w ten sposób przemoc w celu zmuszenia tych osób do określonego działania, zaniechania, znoszenia - tj. o przest. z art. 258 § 2 w zw. z § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 159 kk i art. 191 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 §1 kk i inne, w toku, którego wobec 26 osób wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów popełnienia czynów zabronionych, kwalifikowanych z art. 258 § 2 kk w zw. z art. 258 § 1 kk, z art. z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 159 kk i art. 191 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, a nadto – wobec dwóch osób - z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

Postępowanie dotyczy 26 osób, wśród których 22 to osoby narodowości ormiańskiej i czeczeńskiej, przebywające na terenie Polski nielegalnie lub na podstawie kart pobytu.

W dniu 7 sierpnia 2019 roku o godzinie 6.09 Prokuratura Okręgowa w Krakowie wobec wszystkich osób, którym przedstawiono zarzuty, skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział II Karny wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Podejrzani (poza jedną osobą) nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia, których treść na obecnym etapie postępowania, z uwagi na dobro śledztwa, nie może zostać ujawniona.   

  

Za zarzucane tym osobom czyny grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

 

Aktualności