Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

02.04.2019 Informacja dotycząca działąń podjętych w stosunku do grupy zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, srodowisku, mieniu i wiarygodności dokumentów.

W dniu 2 kwietnia 2019 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, zatrzymali 5 osób w wieku od 24 do 52 lat, członków zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa ta zajmowała się popełnianiem przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, środowisku, mieniu i wiarygodności dokumentów. Na czele grupy stał 52 – letni mężczyzna. Grupa zajmowała się transportem odpadów niebezpiecznych, a następnie ich składowaniem wbrew przepisom ustawy z dnia 14 rudnia 2012 roku o odpadach, w takich warunkach i  w taki sposób, że mogło to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka, lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Były to głównie odpady przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farbiarskiego, lakierniczego i motoryzacyjnego, o właściwościach wywołujących m. in. nowotwory, lub zwiększających zachorowalność na nie, negatywnie wpływających na środowisko. Odpady te, z uwagi na cechy chemiczne i fizyczne, przede wszystkim niskie temperatury wrzenia, stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru oraz rozprzestrzenianie się substancji trujących, duszących lub parzących, powodujących m. in. podrażnienia dróg oddechowych, alergie, bóle głowy,  Z uwagi na to, iż grupa swoim działaniem obejmowała teren województwa małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego oraz podkarpackiego, podjęte czynności zostały skoordynowane z działaniami Prokuratury Regionalnej w Katowicach i Prokuratury Rejonowej w Częstochowie. Niebezpieczne odpady porzucane były na terenach hal magazynowych, niejednokrotnie w pobliżu dużych skupisk ludzkich, na terenach atrakcyjnych turystycznie, w wykopach ziemnych. Z reguły na jednym składowisku znajdowało się około 400 ton niebezpiecznych odpadów, docelowo do wynajmowanych obiektów trafiło kilkadziesiąt tysięcy ton.

Przeprowadzono przeszukania pomieszczeń należących do osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. W wyniku podjętych działań, zabezpieczono dowody rzeczowe i inne przedmioty wartościowe, co do których zostanie podjęta decyzja o ich ewentualnym zabezpieczeniu na poczet grożących kar.

Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Osoby zatrzymane zostaną doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie zostaną przesłuchane w charakterze podejrzanych, a następnie prokurator podejmie decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych.

 

 

Aktualności